วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์

วันเสาร์ที่  15   กันยายน  2555
ตื่นนอน                5.40  .         
อาบน้ำ                 5.55 น.
แต่งตัว                 5.55 น.
กินข้าว                 6.15 น.
ไปโรงเรียน         6.45 น.
เรียนหนังสือ       8.20 -  16.00 น.
เรียนพิเศษ          16.00 -  18.30 น.
กินข้าว                18.40 น.
อาบน้ำ                19.40 น.
ทำการบ้าน         20.00 - 21.50 น.
นอน                    22.00 น.วันศุกร์

วันศุกร์ที่  14   กันยายน  2555
ตื่นนอน                5.40  .         
อาบน้ำ                 5.55 น.
แต่งตัว                 5.55 น.
กินข้าว                6.15 น.
ไปโรงเรียน        6.45 น.
เรียนหนังสือ      8.20 -  16.00 น.
เรียนพิเศษ         16.00 -  18.30 น.
กินข้าว               18.40 น.
อาบน้ำ               19.40 น.
ทำการบ้าน        20.00 - 21.50 น.
นอน                   22.00 น.


วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดีที่  13   กันยายน  2555
ตื่นนอน                 5.40  .         
อาบน้ำ                  5.55 น.
แต่งตัว                  5.55 น.
กินข้าว                 6.15 น.
ไปโรงเรียน         6.45 น.
เรียนหนังสือ      8.20 -  16.00 น.
เรียนพิเศษ         16.00 -  18.30 น.
กินข้าว               18.40 น.
อาบน้ำ               19.40 น.
ทำการบ้าน        20.00 - 21.50 น.
นอน                   22.00 น.


วันพุธ

วันพุธที่  12   กันยายน  2555
ตื่นนอน               5.40  .         
อาบน้ำ                5.55 น.
แต่งตัว                5.55 น.
กินข้าว                6.15 น.
ไปโรงเรียน        6.45 น.
เรียนหนังสือ      8.20 -  16.00 น.
เรียนพิเศษ         16.00 -  18.00 น.
กินข้าว               18.20 น.
อาบน้ำ               19.40 น.
ทำการบ้าน        20.00 - 21.30 น.
นอน                   22.00 น.

วันอังคาร

วันอังคารที่  11  กันยายน  2555
ตื่นนอน                5.40  .         
อาบน้ำ                 5.55 น.
แต่งตัว                 5.55 น.
กินข้าว                6.15 น.
ไปโรงเรียน        6.45 น.
เรียนหนังสือ      8.20 -  16.00 น.
เรียนพิเศษ         16.00 -  18.00 น.
กินข้าว               18.30 น.
อาบน้ำ               19.30 น.
ทำการบ้าน        20.00 - 22.30 น.
นอน                   22.50 น.


วันจันทร์

วันจันทร์ที่  10  กันยายน  2555
ตื่นนอน                 5.40  .
อาบน้ำ                  5.45 น.
แต่งตัว                  5.55 น.
กินข้าว                 6.15 น.
ไปโรงเรียน         6.45 น.
เรียนหนังสือ       8.20 -  16.00 น.
เรียนพิเศษ          16.00 -  18.00 น.
กินข้าว                18.30 น.
อาบน้ำ                19.50 น.
ทำการบ้าน         20.00 - 22.45 น.
นอน                    22.50 น.

บันทึกประจำวัน

วันอาทิตย์ที่  9  กันยายน  2555
ตื่นนอน                5.40  .
อาบน้ำ                 5.45 น.
แต่งตัว                 5.55 น.
กินข้าว                 6.15 น.
ไปโรงเรียน           6.45 น.
เรียนหนังสือ        8.20 -  16.00 น.
เรียนพิเศษ          16.00 -  18.00 น.
กินข้าว               18.30 น.
อาบน้ำ               19.50 น.
ทำการบ้าน          20.00 - 22.45 น.
นอน                   22.50 น.